Wiccan MH-testitulokset

Wicca testattiin Ruotsissa 26.04.2014, ikä n. 17kk. Testi oli hyväksytty.

1 2 3 4 5
1 A. KONTAKTI
tervehtiminen
Torjuu kontaktin. Murisee ja/tai yrittää purra Vältää kontaktia vetämällä hännän koipien väliin Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, vetäytyy hieman Ottaa kontaktin itse tai vastaa siihen. Ylitsepursuava kontaktinotto. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1 B. Yhteistyö Ei lähde vieraan ihmisen mukaan. Lähtee mukaan haluttomasti. Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta. Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu testinjohtajasta. Lähtee mukaan halukkaasti. Ylitsepursuavan kiinnostunut tj:sta. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1 C. Käsiteltävyys Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Välttää, vetää hännän koipien väliin tai hakee tukea ohjaajasta. Hyväksyy käsittelyn. Hyväksyy ja vastaa kontaktilla. Hyväksyy ja vastaa ylitsepursuavalla kontaktilla.
           
2 A. LEIKKI
Halu leikkiä
Ei leiki. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiivisesti, leikkii. Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti. Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti. .
2 B. Tarttuminen Ei tartu. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu viiveellä tai etuhampailla. Tarttuu heti koko suulla. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdissa.
2 C. Vetäminen, "taistelu" Ei tartu. Tarttuu viiveellä, päästää irti, pitää, mutta ei vedä vastaan. Tarttuu, vetää vastaan, mutta päästää ja tarttuu uudestaan. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testaaja päästää otteensa. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan, tempoo, ravistaa, kunnes tj päästää otteensa.
           
3.1 A METSÄSTYS
Seuraaminen
Ei aloita. Aloittaa, mutta keskeyttää. Aloittaa tai juoksee hitaasti, voi lisätä vauhtia. Seuraa koko matkan. Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärähakuisesti, jarruttaa saaliilla. Aloittaa heti kovalla vauhdilla. Juoksee saaliin ohi, voi kääntyä.
3.1 B. Tarttuminen Ei kiinnostu saaliista. Ei tartu. Nuuskii saalista. Tarttuu epäröiden tai viiveellä. Tarttuu heti, päästää. Tarttuu heti, pitää saalista suussaan vähintään 3 sek.
3.2 A METSÄSTYS
Seuraaminen
Ei aloita. Aloittaa, mutta keskeyttää. Aloittaa tai juoksee hitaasti, voi lisätä vauhtia. Seuraa koko matkan. Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärähakuisesti, jarruttaa saaliilla. Aloittaa heti kovalla vauhdilla. Juoksee saaliin ohi, voi kääntyä.
3.2 B. Tarttuminen Ei kiinnostu saaliista. Ei tartu. Nuuskii saalista. Tarttuu epäröiden tai viiveellä. Tarttuu heti, päästää. Tarttuu heti, pitää saalista suussaan vähintään 3 sek.
           
4 AKTIVITEETTI Tarkkailematon, kiinnostumaton, ei-aktiivinen. Tarkkaavainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. Tarkkaavainen ja pääasiallisesti rauhallinen. Yksittäisiä aktiviteetteja. Tarkkaavainen, aktiviteetti tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen. Vaihtelee nopeasti aktiviteetteja osion aikana tai on rauhaton koko ajan.
           
5 A. ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostunut avustajasta. Kontrolloi, esiintyy taukoja. Kiinnostunut, seuraa avustajaa ilman taukoja. Kiinnostunut, haluaa lähteä perään. Yksittäisiä lähtöyrityksiä. Hyvin kiinnostunut. Haluaa lähteä perään. Toistuvia lähtöyrityksiä.
5 B. Uhkaaminen/agressiivisuus Ei osoita uhkauselkeitä. Osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä osion 1. osassa. Osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä osion 1. ja 2. osassa. Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion 1. osassa. Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion 1. ja 2. osassa.
5 C. Uteliaisuus Ei saavu avustajan luo. Saapuu avustajan luo, kun hän on aktiivinen, "linjalla". Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. Saapuu avustaja luo matalana tai viiveellä.s Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua.
5 D. Halu leikkiä Ei osoita kiinnostusta. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Leikkii, voi tarttua varovasti, ei vedä. Tarttuu, vetää vastaan, mutta voi irrottaa ja tarttua uudestaan. Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota.
5 E. Yhteistyö Ei osoita kiinnostusta Aktivoituu, mutta keskeyttää. On aktiivinen aktiivisen avustajan kanssa. On aktiivinen avustajan kanssa, myös passiivisen avustajan kanssa. Kehottaa myös passiivista leikkiin kanssaan.
           
6 YLLÄTYS (haalari)
A pelästyminen
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyykistyy ja pysähtyy. Tekee väistöliikkeitä kääntämättään katsetta pois. Pakenee korkeintaan 5 m. Pakenee enemmän kuin 5 m.
6 B. Uhkaaminen/aggressiivisuus Ei osoita uhkaelkeitä. Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä. Osoittaa useampia uhkaelkeitä pidemmän ajan. Useita useampia uhkaelkeitä ja joitain hyökkäyksiä. Osoittaa uhkaelkeitä ja hyökkäyksiä, jotka voivat päätyä puremiseen.
6 C. Uteliaisuus Menee haalarin luo kun se on ensin laskettu maahab. Menee haalarin luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja kutsuu koiraa. Menee haalarille kun ohjaaja seisoo sen vieressä. Menee haalarin luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee haalarille luon ilman apua.
6 D. Jäljelle jäävä pelko Ei minkäänlaista tempomuutosta tai väistämistä. Pieni niiaus tai tempomuutos jollain ohituskerralla. Niiaus tai tempomuutos 1. kerralla, joka pienenee 2. kerralla. Niiaus tai tempomuutos, joka pysyy samanlaisena 1. ja 2. ohituskerralla. Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.
6 E. Jäljelle jäävä kiinnostus Ei osoita kiinnostusta. Pysähtyy. Haistelee/katsoo haalaria 1. ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee/katsoo haalaria väh. 2 ohituksessa. Puree/leikkii haalarin kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen. Puree/leikkii haalarin kanssa väh. kahdella ohituskerralla.
           
7 HERKKYYS ÄÄNIIN
A. Pelästyminen
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyyristyy ja pysähtyy. Tekee väistöliikkeitä kääntämättä katsettaan pois. Pakenee korkeintaan 5 m. Pakenee enemmän kuin 5 m.
7 B. Uteliaisuus Ei mene katsomaan. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo vieressä. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee räminälaitteen luo ilman apua.
7 C. Jäljelle jäävä pelko Ei minkäänlaista tempomuutosta tai väistämistä. Pieni niiaus tai tempomuutos jollain ohituskerralla. Niiaus tai tempomuutos 1. kerralla, joka pienenee 2. kerralla. Niiaus tai tempomuutos, joka pysyy samanlaisena 1. ja 2. ohituskerralla. Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.
7 D. Jäljelle jäävä kiinnostus Ei osoita kiinnostusta. Pysähtyy. Haistelee/katsoo räminälaitetta yhdellä ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee/katsoo räminälaitetta väh. 2 ohituskerralla. Puree/leikkii räminälaitteen kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen. Puree/leikkii räminälaitteen kanssa väh. 2 ohituskerralla.
           
8 HAAMUT
A. Uhkaaminen/aggressiivisuus
Ei osoita uhkaelkeitä. Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä. Osoittaa useita uhkaelkeitä pidemmän ajan kuluessa. Osoittaa useampia uhkaelkeitä ja muutamia hyökkäyksiä. Osoittaa uhkaelkeitä ja useampia hyökkäyksiä.
8 B. Kontrolli Yksittäisiä vilkaisuja, sen jälkeen ei kiinnostusta. Katselee aaveita silloin tällöin. Kontrolloi/käsittelee aaveita. Pitkiä taukoja. Kontrolloi/käsittelee aaveita. Lyhyempiä katkoja. Kontrolloi/käsittelee aaveita koko osion ajan.
8 C. Pelko Pysyttelee ohjaajan edessä tai sivulla. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Pientä välimatkanottoa. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan takana. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta.
8 D. Uteliaisuus Menee katsomaan kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois. Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja kutsuu koiraa. Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä. Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee katsomaan ilman apua.
8 E Kontaktin ottamien Torjuu tai välttää kontaktia. Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen. Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin. Ottaa itse kontaktin avustajaan. Intensiivistä kontaktinottoa avustajaan. Voi esim. hyppiä tai vinkua.
           
9 LEIKKI 2
A. Halu leikkiä
Ei leiki. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiiviseksi, leikkii. Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti. Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti.
9 B. Tarttuminen Ei tartu. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu viiveellä tai etuhampailla. Tartuu heti koko suulla. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
           
10 AMPUMINEN Ei osoita häiriintymistä. Kontrolloi nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön. Vähenevää kontrollia leikin/passiivisuuden aikana. Sen jälkeen välinpitämätön. Kohdistaa kiinnostuksen laukauksia, yleisöä tms. kohden mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen. Keskeyttää leikin/passiivisuuden. Lamautuu yleisöä, laukauksia tms. vasten. Ei palaudu leikkiin/passivisuuteen. Häiriintynyt, pelokas tai yrittää paeta paikalta.

Copyright Shanti Karinen 2013, ellei toisin mainita. Etusivun kuvat: Tiia Hämäläinen